Chrześcijańska Wspólnota Domowa Toggle

Stanowimy

wspólnotę ludzi, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi i z całego serca wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego jedynego Zbawiciela i Pana. Swoją wiarę opieramy na Piśmie Świętym jako jedynym i ostatecznym autorytecie.

W swoim naśladowaniu Jezusa

nie chcemy pozostawać sami, lecz iść przez życie wespół z innymi chrześcijanami, nie wstydząc się tego, że naszą pasją jest podążanie za ponadczasowymi prawdami Pisma Świętego.

Pragniemy

podążać śladami Jezusa nie tylko poprzez posłuszeństwo jego słowom, ale również poprzez naśladowanie Go w prostej formie naszego chrześcijaństwa. Większość naszych spotkań, za wzorem Nowego Testamentu, odbywa się w domach. Ich treścią jest wspólna modlitwa, dzielenie się doświadczeniami z Bogiem, rozważanie Słowa Bożego, jak również rozwijanie wzajemnych relacji.

Chcemy

czcić Jezusa codziennym życiem, naszymi decyzjami i myślami. Chcemy, aby On był realny w życiu każdego z nas, w naszych małżeństwach i rodzinach, w życiu naszych dzieci.

Dążymy

do tego, aby wypełniać przykazanie: …Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego (Ew. Łukasza 10:27) oraz przekazywać swoją wiedzę, doświadczenia i zaufanie do Jezusa innym. Pragniemy, aby moc Ewangelii, Dobrej Nowiny, której centrum i treścią jest Jezus, jego odkupieńcza śmierć i zmartwychwstanie, przemieniała życie jednostek i rodzin, uwalniając z grzechów, chorób i więzów.

Naszym celem

jest, aby ci wszyscy, którzy przez nas poznają Jezusa, wzrastali w Nim przez całe swoje życie i przekazywali swoją wiarę innym. Chcielibyśmy, aby wyrazem naszego prostego chrześcijaństwa była wzrastająca liczba nowych wierzących gromadzących się w grupach domowych.

Chcemy

być zaangażowani w wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego Jezusa: ..Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu… (Ew. Marka 16:15).

ShutDown